W celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

Agregaty sprężarkowe śrubowe.

Charakterystyka ogólna.
Agregaty sprężarkowe przeznaczone są do sprężania powietrza w szerokich zakresach wydajności, przy ciśnieniach 7, 10, 13 bar. Znajdują one zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu.

Podstawowym zespołem agregatu jest sprężarka śrubowa, składająca się z korpusu żeliwnego, w którym para rotorów wykonuje ruch obrotowy. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu profili następuje zasysanie, a następnie przetłaczanie i sprężanie powietrza. Przepływ powietrza odbywa się przez filtr ssawny oraz zawór regulacyjny do stopnia śrubowego gdzie następuje sprężanie powietrza. Wraz z powietrzem dostarczany jest olej, który służy do smarowania jak również do uszczelniania części ruchomych. Następnie powietrze kierowane jest do zbiornika separatora oleju a potem do filtra dokładnego oczyszczania. Powietrze oczyszczone z oleju trafia do chłodnicy skąd po schłodzeniu kierowane jest do instalacji zewnętrznej.

Sprężarka wraz z napędem elektrycznym umieszczona jest na wspólnej ramie wyposażonej w amortyzatory i zabudowana jest ścianami, które stanowią dźwiękochłonną obudowę. Praca agregatu nie wymaga stałej obsługi. Sterowanie pracą agregatu odbywa się za pomocą panelu kontrolnego zamocowanego na ścianie czołowej obudowy.